Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar cookies och personuppgifter nedan.

Cookies

Webbplatsen använder cookies som är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas.

Vi använder cookies för att göra användandet av webbplatsen lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster – i syfte att beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Personuppgifter

Borensbergs Cementvarufabrik AB är personuppgiftsansvariga och verkar för att säkerställa och skydda rätten till sekretess för våra kunder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med den vid varje tid gällande lagstiftningen.