Stödmurar

Vi har tagit fram ett brett stödmursprogram som kan användas till allt från trädgårdar, till stora infrastrukturprojekt.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, lastkajer med mera. Vi erbjuder förutom släta, grå stödmurar, även murar med reliefmönster eller frilagd ballast. Vill man ha något extra vackert och helt unikt, kan vi också tillverka stödmurar med grafisk betong.