L-stöd i betong finns i olika utförande beroende på kravet på marktryck.

L-stöd i betong 5 kN/m²

L-stöd i betong finns i flera olika modeller. Vi tillverkar skräddarsydda, prefabricerade betongelement som produceras inomhus på fabrik. Våra L-stöd för marktryck 5 kN/m² används för att bygga stödmurar främst till  trädgårdar och lämpar sig för lätt fordons- och trucktrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, parkeringsplatser för personbilar m.m.

Borensbergs Cementvarufabriks lagerförda sortiment, se tabell nedan, har standardlängden 2400 mm, det finns även fasta 90-graders ytterhörn. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

Snabbfakta

  • Markprodukter som skapar möjligheter
  • Standardutförande finns i lager
  • 5 kN
  • 80, 100 eller 120 mm kröntjocklek
  • Slät yta
  • Fasta hörn upp till H=1000 mm
  • Standardlängd 2400 mm

Produktdata

BSM 1-1, L-stöd 5 kN/m²

 

BSM 1-1, L-stöd, Hörn 5 kN/m² (Fast 90° ytterhörn, rundat, radie 200 mm)