L-stöd i betong där krav finns på att klara högre marktryck -  för medeltung fordons- och trucktrafik.

L-stöd i betong 20 kN/m²

L-stöd i betong för marktryck 20 kN/m²  ingår i vårt sortiment av stödmurar och lämpar sig för medeltung fordons- och trucktrafik.

Stödmurens uppgift är först och främst att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående vägg i planlager, för hantering och separering av olika material, lastkajer mm.

Borensbergs Cementvarufabrik erbjuder förutom släta, grå murar, även murar med reliefmönster eller frilagd ballast. Vill man ha något extra vackert och helt unikt, kan vi också tillverka stödmurar med grafisk betong.

I Borensbergs Cementvarufabriks sortiment av 20 kN/m² murar finns L-stöd i höjderna 600 – 2100 mm med kröntjocklek 100 eller 120 mm, alla med standard längd 2400 mm. Det finns även fasta ytterhörn upp till höjd 3000 mm. Hörnen har alltid sidlängden 2 x 1200 mm. Passbitar & specialmurar kan levereras vid förfrågan.

Snabbfakta

  • Markprodukter som skapar möjligheter
  • Standardutförande finns i lager
  • 100 eller 120 mm kröntjocklek
  • Slät yta, Matris eller Grafisk betong
  • Fasta hörn upp till H=3000 mm
  • Standardlängd 2400 mm

Produktdata

BSM 1-3, L-stöd, Hörn 20 kNm² (Fast 90° ytterhörn)

 

BSM 2-1, L-stöd 20 kNm²

 

BSM 2-1, L-stöd, Hörn 20 kNm² (Fast-90° ytterhörn)